TVB ANNIVERSARY 2006

The 6 Hosts:
Liza Wang ??
Dodo Cheng
Eric Tsang ???
Alec Chan ???
Anna Yau ???
Amigo Chui ???

The Show

Ah Jie Cooking (Beautiful Cooking)

3 Ah Jies: DoDo. Liza Wang. Nancy Sit

4 guy helpers: Bosco Wong. Kevin Cheng. Roger Kwok. Ron Ng

Judges: Alec Chan. Michael Hui

Men’s Dancing Group

Eric Tsang ???
Lum Mun Chong ???
Cheung Zhi Guang ???
Yuen Siw Cheung ???
Deng Zhi Feng ???
Chris Lai Lok Yi ???
Matthew Go Gwan Yeen ???
Vic Choi Kay Jun ???
Charles Szeto Shui Kay ????
Kenneth Ma ???
Lau Ka Chong ???
Yeung Gang Ha ???
Pang Goon Kay ???

5/16 Anniversary Version

Hosts: Eric Tsang. Alec Chan

Along with 39 other TVB artitsts…that are already chosen.

Jade’s Popular-/-Famous Museum (Wax Museum)

Bosco Wong ???
Moses Chan ??
Bowie Lam ???
Charmaine Sheh ???
Gigi Lai ??
Bernice Liu ???
Sonjia Kwok ???
Kenny Wong ???
Yoyo Mung ???

Dance and Sing with Drums

This entry was posted in HongKong. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *